Produkter från DRG System

 

Vi erbjuder grupperare enligt NordDRG samt program för beräkning av kostnad per DRG

 

Interaktiv grupperare för PC
Grupperaren körs för närvarande under Windows. Användaren matar in patientens diagnoser, operationer, ålder, kön, utskrivningssätt och vårdtid. DRG beräknas och lagras tillsammans med övriga data i en databas. Programmet ger hjälp och bekräftelser i form av klartexter på diagnoser, operationer och DRG:er.

Programmet kan köras på en fristående PC eller i ett nätverk med gemensam databas över patienter och vårdtillfällen. Databasen är MS SQL-server och medger såväl import av patientdata från centrala PAS-system som export av resultat. Det är också enkelt att exportera resultat till program som Excel eller vårt eget program DRGKost för kostnadsanalyser av DRG:er.

Interaktiv grupperare för Unix
Den interaktiva grupperaren för PC kan även köras under Unixbaserade system. Detta är möjligt då användargränssnittet är skrivet i programspråket Java. Vissa anpassningar måste dock ske för ett givet Unixsystem med bl a drivrutiner för den SQL-databas som skall användas.
Interaktiv grupperare för inbyggnad i befintliga PAS-system
Vi har flera lösningar för inbyggnad av våra grupperare i befintliga PAS-system. Detta kan ske genom direkt inlänkning av programvaran eller via kommunikation via TCP/IP-sockets till en särskild process för grupperaren.
Webbaserad grupperare
Vår grupperare kan också köras via Intranet i en vanlig browser. Flera landsting har denna installerad för utbildnings- och kontrolländamål.
Batchgruppering
Vi erbjuder en grupperare som grupperar data från en fil. Denna grupperare finns som produkt för PC men kan även anpassas för Unixbaserade och andra system.
 

Kostnad per DRG

Vårt program DRGKost har framgångrikt använts vid närmare 100 kliniker spridda över hela landet. Principen är att via nyckeltal fördela kostnaden för en klinik på de enskilda DRG:erna. Härvid används klinikens egen DRG-produktionen under en viss period, t ex ett år, kvartal eller månad. Data som hämtas är DRG, vårdtid, utskrivningssätt och eventuellt faktiska kostnader. Klinikens kostnader tas från befintliga redovisningssystem och nyckelfördelas på DRG:erna med hjälp av verktyg i programmet.

Programmet
bullet beräknar kostnad per DRG
bullet beräknar ytterfallens totalkostnad och procentandel,
bulletsärredovisar ytterfallen
bulletger stapeldiagram per DRG över vårddagar, kostnader m m